Executives

Admin Team

img

Anil Jain

President

SB-8, Vasudev Marg, Subhash Nagar, Jaipur

(+91)-8875003390

img

Mahendra Sanadhya

Treasurer

E-52, Lakshmi Vilas, Chitranjan Marg, C-Scheme, Jaipur

(+91)-9414771312

img

Vinod Mehta

General Secretary

D-224, Tulsi Marg, Bani Park, Jaipur

(+91)-9829053239, (+91)- 9887091711

Other Executives

 • Promod Pandya

  Executive President

  (+91)-9829038739

 • Vijay Mehta

  1st Vice President

  (+91)-9352333323

 • Pramod Kumar Vyas

  2nd Vice-President

  (+91)-9414045367

 • Yuvraj Singh Hada

  3rd Vice President

  (+91)-9610002900

 • Raghu Sharma

  Cabinet Secretary

  (+91)-96100020900

 • B.M.Gupta

  Executive Treasurer

  (+91)-9672997964

 • Anil Agarwal

  Executive Secretary

  (+91)-9413300477

 • Narendra Sanadhya

  Mentor

  (+91)-941471314

Directors

img

Digvijay Singh

(+91)-8290522000

img

Dinesh Sethi

(+91)-9414073486

img

S.N. Gupta

(+91)-9829036228

img

B.P. Varma

(+91)-987500351

======-->